Norme de cost

Capitol M4F, 1981 - Mas.inst.din fab.chibrituri si rechizite

« Pagina 1 din 1, se afiseaza 1-7 din 7 rezultate »

Cod norma
Descriere
M4F01A1
Masina taiat,egalizat,polizat bete chibrit,confec.toc.cutii chibr.etc.GR.tot. pina la 2T inclusiv
M4F01B1
Masina taiat,egalizat,polizat bete chibrit,confec.toc.cutii chibr.etc.GR.tot. 2-4T inclusiv
M4F02A1
Masina impregnat sau vopsit bete chibrit,mine si scindurele creion,etc.GR.tot.pina la 2T inclusiv
M4F03A1
Masina de aplicat gamalii pe bete de chibrituri,avind greutatea totala pina la 10T inclusiv
M4F03B1
Masina de aplicat gamalii pe bete de chibrituri,avind greutatea totala 10-20T inclusiv
M4F04A1
Laminor pentru prelucrarea masei de grafit,avind greutatea totala la 4T inclusiv
M4F05A1
Masina canelat,retezat scindurele creioane,ascutit creioane,greutatea totala pina la 2T inclusiv

« Pagina 1 din 1, se afiseaza 1-7 din 7 rezultate »

Capitol M4F, 1981 - Mas.inst.din fab.chibrituri si rechizite