Legislatia in constructii si cotele de recapitulatie urmate

Cote recapitulatie taxe angajator cuprinse in cadrul unui deviz

In prezent, conform OUG 114/2018, pentru intocmirea devizelor, se va aplica doar contributia asiguratorie de munca (C.A.M.): 0.27%.

Legislatia in constructii in vigoare

HG 907/2016 – privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
OUG 114/2018 – privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
Legea nr. 98/2016 – privind achizitiile publice
Legea nr. 99/2016 – privind achizitiile sectoriale
Legea nr. 100/2016 – privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii
Legea nr. 101/2016 – privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari și concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa de e-mail introdusa nu este valida sau exista deja. A avut loc o eroare in incercarea de a crea cont. Vei primi un email dupa ce o rezolvam
Emailul introdus este deja asociat cu un cont eDevize.
Doresti sa recuperezi parola?
Contul dumneavoastra este blocat momentan. Daca nu ati facut-o deja, va rugam sa va verificati e-mail-ul si sa urmati instructiunile de activare. Daca nici atunci nu va puteti loga, va rugam sa trimiteti un e-mail la adresa: office@edevize.ro. Va multumim.