Legislatia in constructii si cotele de recapitulatie urmate

Cote recapitulatie taxe angajator cuprinse in cadrul unui deviz

In prezent, conform OUG 114/2018, pentru intocmirea devizelor, se va aplica doar contributia asiguratorie de munca (C.A.M.): 0.27%.
 

Legislatia in constructii in vigoare

HG 907/2016 – privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
OUG 114/2018 – privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
Legea nr. 98/2016 – privind achizitiile publice
Legea nr. 99/2016 – privind achizitiile sectoriale
Legea nr. 100/2016 – privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii
Legea nr. 101/2016 – privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari și concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Incearca eDevize